Mölle och Kullen

Här nedan kommer du att få läsa om olika aktiviteter att göra på Kullaberg och i/utanför Mölle. Det kommer också att stå om Mölles och Kullens historia och natur.

Citerat från Molle.se:

Kullaberg
Bergets dramatiska natur och säregna flora och fauna lockar människor till botaniska vandringar, fågelskådning, dykning och klättring.

Hela berget är ett öppet strövområde och det finns ett flertal strövstigar att ta sig fram på. Både Kullabergs naturreservatoch Kullabergsguiderna arrangerar guidade turer.

Längst ut på spetsen av Kullaberg ligger Kullens fyr som är Skandinaviens ljusstarkaste, läs mer här.
Nutidshistoria
Kullaberg har besökts och skildrats av många – bland annat Carl von Linné – men det var först på 1860-talet som turismen började att utvecklas. Resor organiserades och fiskeläget Mölle blev en stor turistort.

Det var under denna tid som många av platserna på Kullaberg fick sina romantiska namn, som Kullamannens grav och Waldemarsgrottan.

I dag besöks Kullaberg av flera hundra tusen besökare per år och är därmed ett av de mest välbesökta naturreservaten i landet.
Djurliv
Fiskbeståndet runt Kullaberg är rikt och det finns även en rad kräftdjur, sjöborrar, snäckor och musslor. Kanin och rådjur är mycket vanliga.

Det fanns tidigare ett kronhjortshägn på Kullaberg, men när orkanen Gudrun härjade föll ett träd över stängslet och kronhjortarna rymde. Dessa lever nu i det fria och håller till på både östra och västra Kullaberg.
Fåglar
Cirka 275 fågelarter har iakttagits på berget, varav omkring 90 häckar årligen. Vanligast bland häckfåglarna är lövsångaren, bofinken, rödhaken, ringduvan och koltrasten.

Bland arter som är litet speciella för Kullaberg märks exempelvis gransångaren, den sydliga gråsiskan, korpen, skärpiplärkan och rosenfinken. Ormvråk och sparvhök är vanligt förekommande. Efter en storm dyker ofta ovanliga havsfåglar från Atlanten upp, till exempel stormfågel, havssula och labb.
Växtliv
På Kullabergs sluttningar är växtligheten mycket varierande beroende på väderstreck. Ett mycket stort antal arter förekommer och dessutom sällsyntheter som rosenlök och kungsmynta. Växten vårvial finns bara på Kullaberg och en annan plats i Sverige.

En av Kullabergs stora begivenheter är löparloppet Kullamannen. Kullamannen Kullamannen Trail består av flera traillopp från 9 till över 66 km på vackra, vilda Kullaberg vid Mölle by the Sea. Kullamannen är mer än ett vanligt terränglopp. Den äventyrliga banan går längs vindlande smala bergsstigar, enastående utsiktsplatser över hav och land, branta stup och genom de vackraste av bokskogar.

Länkar:

Wikipedia

Mölle By-förening

Mölle GK

Mölle Krukmakeri

Kajak och klättercenter